Đế bi 15.1120.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 15-1120-58 hay 15.1120.58
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden