Đế bi 08.1150.08

Mã sản phẩm: 08-1150-08 hay 08.1150.08
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden