Đế bi 04.1120.51 Neoprene

Mã sản phẩm: 04-1120-51 hay 04.1120.51
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden