Đế bi 02.1125.08 thép

Mã sản phẩm: 02-1125-08 hay 02.1125.08
– Vật liệu: Mild-steel
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden