Đai ốc buồng khí 08.6550.08

Mã sản phẩm: 08-6550-08 hay 08.6550.08
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3/8”-16 X 3-9/16
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden