Cùm 15.7300.08 inox

Mã sản phẩm: 15-7300-08 hay 15.7300.08