Cùm 08.7300.08 inox

Mã sản phẩm: 08-7300-08 hay 08.7300.08