Cùm 04.7330.03 inox

Mã sản phẩm: 04-7330-03 hay 04.7330.03