Cùm 04.7300.08 inox

Mã sản phẩm: 04-7300-08 hay 04.7300.08