Cùm 02.7300.03.400 inox

Mã sản phẩm: 02-7300-03-400 hay 02.7300.03.400