Cùm 01.7100.03 inox

Mã sản phẩm: 01-7100-03 hay 01.7100.03