Cổng xả 518-179-520 PVDF

Mã sản phẩm: 518-179-520
Chất liệu: PVDF
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper