Cổng xả 518-152-010 Cast-iron

Mã sản phẩm: 518-152-010
Chất liệu: Cast-iron
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper