Cổng xả 518-144-010E

Mã sản phẩm: 518-144-010E
Chất liệu:
-Phụ kiện dòng máy 3″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper