Cổng xả 518-144-010 Cast-iron

Mã sản phẩm: 518-144-010
Chất liệu: Cast-iron
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper