Cổng xả 518-138-520 PVDF

Mã sản phẩm: 518-138-520
Chất liệu: PVDF
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper