Cổng xả 312-113-520 PVDF

Mã sản phẩm: 312-113-520
Chất liệu: PVDF
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper