Cổng xả 312-112-520 PVDF

Mã sản phẩm: 312-112-520
Chất liệu: PVDF
– Tương thích:-S05
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper