Cổng xả 312-106-520 PVDF

Mã sản phẩm: 312-106-520
ELBOW
-Chất liệu: PVDF
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper