Cổng xả 312-104-520 PVDF

Mã sản phẩm: 312-104-520
Chất liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper