Cổng xả 00.5160.20 nhựa PP

Mã sản phẩm: 00-5160-20 hay 00.5160.20
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden