Cổng hút 15.5080.01 Nhôm

Mã sản phẩm: 15-5080-01 hay 15.5080.01
– Vật liệu: Nhôm
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″”
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden