Chân máy 08.5545.08

Mã sản phẩm: 08-5545-08 hay 08.5545.08
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden