Buồng van khí 04.3650.08 Nhôm

Mã sản phẩm: 04-3650-08 hay 04.3650.08
– Vật liệu: Alumium
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden