Bu lông P24-208 SST

Bu lông P24-208 SST
– Vật liệu: SST
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic