Bu lông P24-110 Thép

Bu lông P24-110 CARBON-ST
– Vật liệu: CARBON-ST
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic