Bu lông 171-077-330 ZPS

Mã sản phẩm: 171-077-330
Chất liệu: ZPS
– Phụ kiện dòng máy 1/4-20 X 1-1/2
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper