Bu lông 171-053-330 ZPS

Mã sản phẩm: 171-053-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 X 2 1/2
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper