Bu lông 171-053-115 Inox

Mã sản phẩm: 171-053-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 x 2 1

/2
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper