Bu lông 171-017-330 ZPS

Mã sản phẩm: 171-017-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 1/4-20 x-50
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper