Bu lông 170-111-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-111-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 5/8-11 x 4-5, SS
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper