Bu lông 170-102-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-102-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 1/2-13 x 6-00
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper