Bu lông 170-069-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-069-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 5/16-18 x 1.75
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper