Bu lông 170-061-330 Inox

Mã sản phẩm: 170-061-330
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 X 1.75
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper