Bu lông 170-060-330 ZPS

Mã sản phẩm: 170-060-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 7/16-14 X 2
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper