Bu lông 170-060-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-060-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 7/16-14 X 2-00
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper