Bu lông 170-055-330 ZPS

Mã sản phẩm: 170-055-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 1/2-13 X 2-1/2
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper