Bu lông 170-055-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-055-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 1/2-13 X 2.50
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper