Bu lông 170-052-330 ZPS

Mã sản phẩm: 170-052-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 X 2-1/4
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper