Bu lông 170-052-308 Inox

Mã sản phẩm: 170-052-308
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 x 2.25
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper