Bu lông 170-045-330 ZPS

Mã sản phẩm: 170-045-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 5/16-18 X 1-1/4
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper