Bu lông 170-044-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-044-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 5/16-18 X 1-00
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper