Bu lông 170-032-330 Inox

Mã sản phẩm: 170-032-330
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 1/4-20 X 3/4
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper