Bu lông 170-030-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-030-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 1/2-13 x 2-00
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper