Bu lông 170-029-330 Carbon-Steel

Mã sản phẩm: 170-029-330
Chất liệu: Carbon-Steel
-Phụ kiện dòng máy 5/16-18 x 1 1/2
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper