Bu lông 170-020-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-020-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 x 2-00
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper