Bu lông 170-015-308 Teflon

Mã sản phẩm: 170-015-308
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 5/8-11 x 2 3/4
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper