Bu lông 170-015-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-015-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 5/8-11 x 2.75
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper