Bu lông 170-006-330 ZPS

Mã sản phẩm: 170-006-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 X 1
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper