Bu lông 170-006-115 Inox

Mã sản phẩm: 170-006-115
Chất liệu: Inox
-Phụ kiện dòng máy 3/8-16 X 1-00
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper